Vallès Oest

Vot per correu

  • Actualitzat:
  • Creat:

Com pots votar per correu si el 10 de novembre no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació. Aquesta sol·licitud s’ha de fer abans del 31 d'octubre i és un tràmit gratuït.

La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent, farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

Les paperetes de totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Congrés dels Diputats  i un sobre de votació (color blanc).
La papereta color salmó amb totes les candidatures presentades a la teva circumscripció per al Senat  i un sobre de votació (color salmó).
El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora.
Un sobre adreçat al president o presidenta de la mesa en la qual us correspon votar.
Un full d’instruccions

Aquesta documentació arribarà a l’adreça indicada per correu certificat i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Cal tenir present que a les eleccions generals elegim els representants al Congrés dels Diputats i al Senat:

Congrés dels Diputats: les paperetes i el sobre són de color blanc. Rebràs una papereta per a cadascuna de les candidatures presentades a la teva circumscripció. Cal introduir la papereta triada en el sobre de votació de color blanc.
Senat: la papereta i el sobre són de color salmó. En aquest cas es tracta  d’una papereta de grans dimensions, on trobaràs totes les candidatures presentades per la teva circumscripció. Cal triar un màxim de tres senadors per circumscripció, per tant caldrà marcar amb una X els tres candidats triats. Un cop marcada la  papereta de vot, cal introduir-la en el sobre de votació de color salmó.

Tots dos sobres de votació (el blanc i el salmó) s’introdueixen en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral, juntament amb el certificat d’inscripció al cens electoral. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment.

La data màxima per fer aquest últim pas acaba el 6 de novembre, inclòs.